ترجمه و تلخیص کلیات فی علم الرجال
40 بازدید
ناشر: عصر جوان
نقش: مترجم
سال نشر: 1384
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی